Blog

By 15. 03. 2017. in Blog, Blog i vesti | 0 komentara


15. marta 2017.

Sedam pravnih grešaka koje se prave prilikom pokretanja startapa

Svako pokretanje kompanije sa sobom nosi potencijal za privlačenje investicija, brz rast i profit. Takođe nosi i rizik da čitava ideja doživi neuspeh.

Kako pravni razlozi ne bi bili ti koji će voditi neki projekat u neuspeh Advokatska kancelarija „Naumović & Partneri“ ističe sedam najčešćih pravnih grešaka prilikom pokretanja startapova.

 

  1. Jasan ugovor, ne usmeni dogovor

U nedostatku pravne kulture na ovim prostorima i zahvaljujući preovlađujućem modelu usmenog dogovaranja između učesnika u biznisu, najčešće se dešava da su sami učesnici u biznisu na taj način posejali klicu budućih sporova.

Ako je čitav posao oslonjen na usmeni dogovor, a ne na ugovor, otvoren je prostor da partneri prepričavaju postignut dogovor, tumače ih na svoj način i neretko u svoju korisit.

Kapitalna greška u razmišljanju prilikom pokretanja biznisa je: „Zakon je jasan i nije potrebno uređivati partnerske odnose ako ih je već uredio zakon“.

Ako se povedemo ovom logikom, onda ćemo biti prepušteni tumačenju suda kako bi trebalo da se presudi u nekom odnosu. Iz dosadašnje sudske prakse možemo reći da je tumačenje suda često drugačije od namere i očekivanja koju su učesnici u biznisu imali kada su započinjali projekat.

 

  1. Standardizovati ugovore

Nakon što pokrenete svoj startap i krenete u njegovu realizaciju neminovno ćete početi i saradnju sa drugim biznisima. Poslovne odnose ćete razvijati sa najrazličitijim kompanijama.

Veoma je korisno da se standardizuju svi ugovore koje kompanija zaključuje.

To se naročito odnosi na odredbe kojima se regulišu obaveza naknade štete, mogućnost raskida ugovora i poverljivost podataka.

 

  1. Precizna prava i obaveze zaposlenih

Ugovori o radu kompanije moraju biti usklađeni sa odredbama Zakona o radu. Preporuka je da ovakvi ugovori budu izrađeni uz konsultaciju eksperta iz oblasti radnog prava.

Ako se zaposlenima u okviru kompanije pruža mogućnost da dođu do specifičnog „know-how“, odnosno posebnih znanja ili kontakata, preporučljivo je ugovoriti obaveze koje se tiču zabrane konkurencije kada zaposleni jednom prestane da bude deo kompanije.

 

  1. Zaštitite intelektualnu svojinu

Prava intelektualna svojine postaju sve značajniji faktor poslovanja kompanija, naročito u IT sektoru.

U tom smislu, važno je u najvećoj mogućoj meri zaštititi sve ideje, koncepte i metode, kako bi kompanija u najvećoj mogućoj meri ostvarila profit upotrebom svoje intelektualne svojine.

Najznačajnije je pitanje zaštite “know-how” kompanije koji, iako formalno nije predmet zaštite pred nadležnim organima, uz savete eksperata može biti pravno zaštićen ukoliko se prepozna i definiše pravovremeno, odnosno u momentu osnivanja kompanije ili započinjanja projekta.

 

  1. Upoznajte se sa poreskim obavezama

U zavisnosti od forme organizovanja kompanije različiti su i poreski tretmane.

Za dobro planirano poslovanje neophodno je pažljivo razmotriti sve poreske i parafiskalne obaveze koje proizilaze iz osnivanja kompanije ili u vezi sa projektom, te ih sve ukalkulisti u biznis plan kako bi kompanija i nakon svih plaćanja bila profitabilna.

 

  1. Pravilno izabrano ime

Poslovno ime je značajan element poslovanja kompanije. Po njemu se kompanija prepoznaje, razlikuje od konkurencije.

Vaše poslovno ime mora da bude inventivno i da se ne suprotstavlja već registrovanim imenima drugih kompanija. Ukoliko ovo ne ispunite postoji velika mogućnost da će neko tražiti zabranu korišćenja takvog poslovnog imena.

Ukoliko vam se to desi u trenutku kad je posao već razgranat, šteta može biti nemerljiva.

Ime kompanije najbolje je odabrati već na samom početku startap projekta. Prilikom odabira bi trebalo voditi računa da ne bude sličan sa imenima drugih učesnika na tržištu, naročito onih koji se bave sličnom delatnošću. Izbegavajte nazive imena i domena koji su slični opštepoznatim brendovima, kako bi se izbegli eventualni sporovi u vezi sa pravima intelektualne svojine.

 

  1. Angažovati pravnika

Iako je na poslednjem mestu ove liste, može se reći da je neangažovanje pravnika prva greška koja se pravi prilikom pokretanja startapa.

Blagovremeno angažovanje advokata – stručnjaka iz napred navedenih oblasti, koji aktivno učestvuje u osnivanju kompanije, realizaciji projekta, pripremi različitih ugovora, zaštiti prava intelektualne svojine, poreskom savetovanju, u velikoj meri smanjuje rizik od neuspeha startapa.

Pošaljite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *