Blog

By 29. 06. 2015. in Blog, Blog i vesti | 1 komentar


29. juna 2015.

Kako da zaštitite neku vašu ideju?

Ideja jeste svaka misao koja se nalazi u glavi nekog pojedinca. Tek kada neka ideja ispunjava uslov inovativnosti i kada se ta ideja na neki način počne razvijati, ostvarivati i materijalizovati, može se govoriti o intelektualnoj svojini. No, to opet ne znači da možete da zaštite samu ideju u užem smislu te reči, već samo konkretnu realizaciju ideje uz ispunjenje određenih uslova. Bez obzira da li ste kreativan pojedinac, firma u razvoju ili multinacionalna kompanija, važno je da zaštitite vaše ideje, a dalje ćemo vam objasniti i zašto.

Šta je intelektualna svojina?

Pojam intelektualna svojina se široko koristi. Ukoliko bismo preveli na jezik koji nije pravni, intelektualna svojina jeste svaki proizvod u širem smislu te reči, koji je nastao iz neke kreativne ideje. Taj pojam obuhvata kako autorsko delo i srodna prava, patente, žigove, dizajne, modele, kao prava koja su zaštićena kao takva kroz propise Republike Srbije i međunarodne propise, tako i recimo “know-how“ kao skup operativnih, eksplicitnih ili prikrivenih informacija, koji nije podložan klasičnoj zaštiti i registraciji, ali ne znači da ne može na drugi način da se zaštiti.

Tako, kada vam padne na pamet neka sjajna nova ideja koju biste mogli materijalno da prenesete na papir, uobličite u neki program, proizvod ili bilo koji drugi materijalni oblik, iskažete kroz pisano, govorno, likovno, filmsko ili dramsko delo, trebalo bi da se obezbedite da neko drugi ne iskoristi vašu kreativnost.

Kako zaštiti intelektualnu svojinu?

Sa razvojem tehnologije i porastom društvenih mreža, dolazi do uvećanog i ubrzanog protoka informacija, čime postaje sve teže da se obezbedi zaštita intelektualne svojine. Kako biste zaštitili vašu intelektualnu svojinu, potrebno je da sledite par upustava:

1. Ne pričajte nikome o vašoj ideji

Pre neko što formalno zaštite vašu intelektualnu svojinu, preporuka je- ne pričajte nikome o vašoj ideji, a svakako istu ne iznosite i ne delite po raznim društvenim mrežama, forumima i slično. Neko vas možda pretekne u realizaciji i iskoristi vašu ideju pre vas. Ukoliko ste već primorani sa nekim da diskutujete o toj temi, dalja preporuka je da potpišete sporazum o poverljivosti sa licima kojima iznosite vašu ideju.

2. Realizujte vašu ideju

Kada vam padne na pamet nešto što bi moglo da se realizuje i što može da bude predmet zaštite, odmah isto stavite na papir i upišite datum, kako bi mogao da se prati razvoj vaše ideje i kako sutra neko ne bi mogao da vam kaže „ja sam prvi to smislio“. Zatim, u zavisnosti od same ideje, materijalizujte takvu vašu ideju kroz skice, planove, crteže, opise, konkretan proizvod, neko umetničko delo i kroz neku drugu formu.

3. Registrujte finalni proizvod vaše ideje

Kada ste ispoljili vašu ideju na način kako je gore predviđeno, kontaktirajte nekog advokata sa liste zastupnika koji vodi Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije ili koji se bavi intelektualnom svojinom (možete i nas) kako bi isti proverio da eventualno ne postoji neko slično zaštićeno pravo, posavetovao vas o daljim koracima zaštite vaše intelektualne svojine, proverio adekvatnost dokumentacije u cilju formalne zaštite vaše intelektualne svojine i eventualno vas zastupao u postupku zaštite pred Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

Zašto je značajna zaštita intelektualne svojine?

Zaštita prava intelektualne svojine podstiče ljudsko stvaralaštvo, pomera granice nauke, tehnologije, umetnosti i obogaćuje naš svet dozvoljavajući nam da uživamo u prodovima nečije kreativnosti i inovativnosti.

Sa stanovišta inovatora i stvaraoca, zasluženo ćete uživati u plodovima vašeg rada. Iako sam postupak zaštite intelektualne svojine može da bude naporan kako vremenski tako i finansijski, na kraju se uvek isplati. Osim moralne satisfakcije da ste osmislili nešto novo i da niko drugi više ne može da ukrade vašu ideju, zaštićena intelektualna svojina ima i komercijalnu vrednost i ista postaje predmet trgovine kojom možete da raspolažete.

priredila
za Naumović & Partneri

Živković Ivana

1 Comment

  1. Lepo sroceno, jasno i koncizno.

    Post a Reply

Pošaljite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *