News


Advokatska kancelarija Naumović i partneri kao punomoćnik Jevrejske opštine Beograd saopštava da je opština zainteresovana da uzme aktivno učešće u postupku rehabilitacije ratnog premijera Srbije Milana Nedića, koji se vodi pred Višim sudom u Beogradu, kao i da će uložiti sve zakonske mogućnosti da zahtev za rehabilitaciju bude odbijen, budući da je sud u toku postupka ovlašćen da prikuplja informacije od organizacija i institucija.

Saznajte više

Ovih dana je advokatska Kancelarija Naumović & partneri kao punomoćnik Jevrejske opštine Beograd primila prvo Rešenje Agencije za Restituciju kojim je imovina Žige Šterna koja se nalazi u Prizrenskoj ulici u Beogradu vraćena i data u svojinu Jevrejskoj opštini Beograd. Porodica Štern je tokom drugog svetskog rata odvedena je u logor na Banjicu, a potom je pogubljena u Aušvicu. Njihovu imovinu proteklih sedamdeset godina koristila je država. Zakon o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama Holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika je jedinstven zakon na području Istočne Evrope i Balkana I usvojen je kako bi se donekle ublažile posledice sprovedenog Holokausta i stradalništva pripadnika jevrejske zajednice na teritoriji Republike Srbije. Pomenuti Zakon, u čijoj su izradi učestvovali i predstavnici Jevrejskih opština, Saveza jevrejske opštine Srbije i Svetske jevrejske organizacije za restituciju iz Vašingtona, predstavlja veliki uspeh Republike Srbije, koja je njegovim usvajanjem pokazala duboko saosećanje sprskog naroda i predstavnika srpske vlasti prema velikim žrtvama jevrejskog naroda tokom Drugog svetskog rata. Inače se sva oduzeta imovina sada nalazi, u većini slučajeva, u svojini Republike Srbije ili pojedinih jedinica lokalnih samouprava, državnih ili javnih preduzeća. Iako, na sreću, država nije učestvovala u proganjanju jevrejskog naroda, Srbija ne treba ni da ima neku korist od posledica Holokausta i to je etički i moralni cilj samog Zakona. U tom smislu nadamo se da će ovaj srpski zakon biti Svetionik i primer drugim državama iz ovog dela Evrope. Advokatska kancelarija Naumović i Partneri, koja zastupa Jevrejsku opštinu Beograd u postupcima restitucije po tom Zakonu, pozdravlja donošenje prvih odluka Agencije za restituciju Republike Srbije. Takođe, naše je veliko zadovoljstvo što smo deo ovog istorijskog trenutka i koji će nesumnjivo biti upamćen kao posebno značajan za srpsku pravnu istoriju. Verujemo da su prve odluke o restituciji imovine tek početak rada na vraćanju i objedinjavanju imovine tragično nastradalih pripadnika jevrejske zajednice u mračnim vremenima Holokausta na našim prostorima. Na kraju ističemo da navedni Zakon i njegovo sprovođenje je u moralnom, etičkom i pravnom smislu daleko značajniji za Republiku Srbiju i sve njene građane nego u materijalnom smislu za domaće jevrejske...

Saznajte više

Advokatska kancelarija “Naumović i Partneri” objavljuje da zastupa Jevrejsku opštinu Beograd u postupku restitucije po Zakonu o otklanjanju posledica oduzimanja imovine žrtvama holokausta koje nemaju živih zakonskih naslednika („Sl. glasnik RS“, br. 13/2016). Radi se o jedinstvenom zakonu na području Istočne Evrope i Balkana koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila dana 12/02/2016. godine i koji je stupio na snagu 27/02/2016. godine. Navedeni Zakon predviđa da zahtev za vraćanje imovine podnosi jevrejska opština, a da postupak vodi Agencija za restituciju, koja utvrđuje sve činjenice i okolnosti i donosi rešenje kojim se zahtev usvaja i utvrđuje imovina koja se prenosi u svojinu jevrejskoj opštini ili kojim se zahtev odbija kao neosnovan. U izradi Zakona su učestvovali i predstavnici Jevrejskih opština, Saveza jevrejske opštine Srbije i Svetske jevrejske organizacije za...

Saznajte više

Sa zadovoljstvom možemo da objavimo da je advokatska kancelarija Naumović & Partneri uspešno okončala zastupanje udruženja “Regularna Velika Loža Srbije” u parničnom postupku zaštite imena protiv udruženja koje je nezakonito koristilo naziv “Velika Regularna Loža Srbije u Orijentu Beograd”, te da je pravnosnažnom i izvršnom presudom Apelacionog suda u Beogradu odlučeno da je ništav takav upis upis u Registar udruženja Agencije za privredne registre te se nalaže Agenciji za privredne registre da iz naziva tog udruženja briše reči “Velika Regularna Loža...

Saznajte više

Sa zadovoljstvom možemo da objavimo da je advokatska kancelarija Naumović & partneri uspešno okončala zastupanje Jevrejske zajednice Beograd u procesu restitucije za verske zajednice, u jednom od važnijih postupaka pred Agencijom za restituciju Republike Srbije. U navedenom možda istorijskom postupku, Jevrejska opština Beograd je povratila dve zgrade u Beogradu. Naime, nakon 1941 godine i početka Holokausta kada je Jevrejskoj opštini Beograd oduzeta sva imovina, a nakon II Svetskog rata kada je od strane države nacionalizovan veći deo imovine, ovo je prvi put nakon 74 godine da je Jevrejska opština Beograd uspela da povrati značajniju imovinu koja joj je oduzeta. U procesu substitucije za zgradu u ulici Kralja Petra 71, koja je inače ranije bila versko sedište Jevrejske opštine Beograd, i koja je jedini primer nacionalizovanja sedišta verske zajednice a u kojoj se danas nalaze fizička lica sa otkupljenim stanovima, Jevreksa opština Beograd je u substituciji dobila zgradu Robnog magacina Benciona Bulija u ulici Kralja Petra 16, kao i zgradu Kulturnog centra Rex-a u ulici Jevrejska 16 (nekadašnje sedište Oneg Šabata). Vraćanje ovih zgrada predstavlja veliki pomak u saradnji Jevrejske zajednice sa državom Srbijom koja je ovom supstitucijom na jedan način ispravila nepravednu nacionalizaciju imovine koju je nekada Jevrejska zajednica u Beogradu posedovala. Aktiviranje ovih zgrada u komericijalne svrhe, omogućiće normalizovanje finasnijske situacije same Jevrejske opštine Beograd a time i značajnije obnavljanje života Jevrejske zajednice u...

Saznajte više

Na IV redovnoj sednici Skupštine olimpijskog komiteta Srbije održanoj dana 16/04/2015. godine u Beogradu, Zoran Naumović, Partner u advokatskoj kancelariji Naumović & partneri, izabran je za za člana predsedništva stalne sportske arbitraže Olimpijskog komiteta Srbije (www.oks.org.rs).

Saznajte više

Zadovoljstvo nam je istaknemo smo posali pravni zastupnici East West Bridge. Mot Istok Zapad (East West Bridge) je nezavisno naučno i istraživačko udruženje u Srbiji (www.ewb.rs/).

Saznajte više

Zoran Naumović managing partner u Naumović & Partneri je jedan od mentora u ICT Hub Beograd u oblasti IT prava i intelektualne svojine. Projekat ICT Hub realizuju DNA Communications i Orion telekom u saradnji sa USAID-om. Kroz osnivanje biznis inkubatora za informacione i komunikacione tehnologije, ovaj projekat će doprineti razvoju preduzetništva i otvaranju novih radnih mesta za...

Saznajte više

Naumović & Partneri započinju saradnju, savetovanje i zastupanje HD Evropske Konsalting Group-e Beograd, jedne od vodećih kompanija koja pruža ekspertizu širom jugoistočne Evrope koji omogućava vladama, biznisu i civilnom društvu da osmisle i sprovedu uspešne razvojne programe koji poboljšavaju kvalitet života i olakšaju napredak u pravcu standarda Evropske unije.

Saznajte više

Naumović & Partneri, Advokati su započeli poslovnu saradnju sa kompanijom Adecco Srbija u oblasti radnih odnosa i zapošljavanja. Adecco Srbija je vodeća kompanija koja se bavi zapošljavanjem i lizingom osoblja i zapošljava u Srbiji preko 4.000. ljudi.

Saznajte više

Naumović & Partneri, Advokati su započeli poslovnu saradnju sa privrednim društvom Ruskin & Hunt d.o.o. Beograd, u vezi sa pružanjem pravnih usluga iz oblasti korporativnog, komercijalnog i radnog prava. Ruskin & Hunt d.o.o. Beograd je renomirana kompanija u oblasti odnosa sa javnošću.

Saznajte više

U petak 21. juna, u prostorijama Srpske asocijacija menadžera, održan je Radni doručak na temu „Sredstva obezbeđenja i njihova naplata kao uslov finansiranja rasta kompanija“, uz podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP). O pravnim regulativama koje se odnose na odobravanje i naplatu kredita malim i srednjim preduzećima, kao i o primeni istih, prisutni su imali prilike da čuju od pravnog tima Banca Intesa i advokata Advokatske kancelarije Naumović i partneri. Predrag Ćatić, Direktor Sektora pravnih poslova u Banca Intesa, je sa svojim kolegama, Jelenom Vukić Šuljagić i Miljanom Malovićem predočio pravni okvir sa kojima je neophodno da se upoznaju i preduzeća, da bi znala šta će im sve od dokumentacije biti potrebno ukoliko se odluče za pozajmicu kod neke od komercijalnih banaka. Advokati su prisutne članove upoznali i sa različitim opcijama koje su na raspolaganju preduzećima koja su se našla u ulozi poverioca u odnosima sa drugim preduzećima. Na pitanja kako se vrši namirenje kada je predmet hipoteke objekat u izgradnji, da li poverilac ima pravo izbora da prilikom namirenja postupa po Zakonu o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar ili da postupak namirenja vodi po Zakonu o izvršenju i obezbeđenju i mnoga druga dali su odgovor predsednik nadzornog odbora SAM, Zoran Naumović i Ivana Živković, advokat. Tokom radnog doručka Dragana Stojanović, zamenik šefa USAID Projekta za bolje uslove poslovanja predstavila je i detalje studije „Finansiranje rasta malih i srednjih preduzeća“ koju je ovaj projekat uradio prošle godine i koja sadrži preporuke namenjenih Vladi...

Saznajte više

Naumović & Partneri, Advokati zastupaju kompaniju Intex Marketing Ltd u oblasti zaštite žiga u Republici Srbiji. Kompanija Intex Marketing Ltd je tržišni lider u proizvodnji i prodaji montažnih bazena.

Saznajte više

Zoran Naumović, managing partner u Naumović & Partneri izabran je za arbitra Stalne sportske Arbitraže Olimpijskog komiteta Srbije. Stalna sportska arbitraža pri Olimpijskom komitetu Srbije osnovana je u cilju nezavisnog, nepristrasnog, samostalnog i kompetentnog arbitražnog rešavanja sporova u sportu. Pravni osnov za delovanje Stalne sportske arbitraže Olimpijskog komiteta Srbije proizilazi iz Zakona o arbitraži, i Zakona o sportu Republike Srbije koji utvrđuje nadležnost Olimpijskog komiteta Srbije odnosno stalnog arbitražnog suda obrazovanog pri Olimpijskom komitetu Srbije da rešava sporove u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima. Stalna sportska arbitraža OKS deluje tako što rešava sporove i sporne odnose vezane za sport kroz: posredovanje među stranama u sporu i promovisanje posredovanja kao načina rešavanja spornih pitanja, kroz arbitražu u sporovima I kroz davanje preporuka i mišljenja na zahtev OKS i članova...

Saznajte više

Na dan 5, juna 2012. oko 50 predstavnika kompanija članica AmCham prisustvovalo je brifingu o mobingu i prestanku radnog odnosa na kome su govorili Vuk Drašković iz advokatske kancelarije Bojović Dašić Kojović, Nataša Lalatović iz kancelarije Moravčević, Vojnović, Zdravković u saradnji sa Schoenherr i Bojanom Vujanović iz advokatske kancelarije Naumović & Partneri. Gospođica Vujanović je naglasila tri glavna razloga za prekid radnog odnosa od strane poslodavca – poslodavac može da raskine radni ugovor o radu ako postoje opravdani razlozi u vezi sa radnom sposobnošću zaposlenog, njegovim/njenim ponašanjem i potrebom poslodavca za tim zaposlenim. Ona je istakla i da su glavni problemi u praksi odsustvo sinhronizacije interne dokumentacije, uključujući i pravilnik o zapošljavanju sa činjeničnim postupcima i pravilima o raskidu radnog...

Saznajte više