Posts by supervisor


(Srpski) Kada je Daniel J. Bernstein 1996. godine kao doktorant na Univerzitetu Berkli u Kaliforniji, razvio metod enkripcije – “šifriranje protoka privatnog ključa bez kašnjenja zasnovanog na jednosmernoj heš funkciji” – koje je nazvao “Snuffle”, obratio se Vladi SAD sa pitanjem da li mu je potrebna dozvola za objavljivanje Snuffle-a u bilo kojoj od njegovih različitih formi.

Read More

(Srpski) Čerčil je svojevremeno rekao: “Sa istorijske tačke gledista, ozbiljne organizacije u svojim arhivama moraju imati one važne papire koji pokazuju pravac njihovog delovanja u vaznim trenucima”. Čerčil je naravno mislio na državu ali i porodična kompanija je ozbiljna organizacija koja u važnim trenucima mora imati kritične “papire”, odnosno dokumenta i pravila.

Read More

(Srpski) Kada je prošle godine kompaniji Oculus (Inače u vlasništvu Facebook-a) sudskom presudom naloženo da Zenimaksu (ZeniMax) isplati iznos od 500 miliona dolara na ime naknade štete zbog povrede ugovora o poverljivosti (u daljem tekstu: NDA-Non Dislosure Agreement), autorskog prava (copyright) i po osnovu lažne oznake porekla, potvrđena je praska američkih sudova da, kada je za neku kompaniju osnova poslovanja sama tehnologija, tada je zloupotreba njihove intelektualne svojine vrlo ozbiljna i skupa stvar. Istovremeno, Zenimaks (ZeniMax) je u saopštenju je naveo da će razmotriti koje dalje korake treba preduzeti da bi se osiguralo da neće doći do dalje povrede njihove tehnologije.

Read More

(Srpski) Kada je u februaru 2017. godine advokat Monika Lang iz Argentine kreirala skriveni nalog na Twitter-u pod imenom @EVAargentina20 i potom na istom objavila niz uvredljivih twitt-ova na račun jednog argentinskog biznismena, nazivajući ga kriminalcem i „stavljajući mu na teret“ teška krivična dela, nije ni slutila da će navedeni slučaj eskalirati na način da će biti obavezana na naknadu štete.

Read More

SAD su jedna od potpisnica Terzinske deklaracije, kojom se razmatraju mere na nacionalnom planu kako bi se ublažile posledice Hooikausta i očuvala sećanja istorije i nasleđa Holokausta, tokom koga su uništene tri četvrtine evropskog jevrejstva. SAD su u postupku za donošenje zakona koji se zove Justice for Uncompensated Survivors Today (JUST) Act of 2017. Navedeni zakon je nedavno usvojen od strane američkog Senata, a tek treba da prođe Kongres, nakon čega po proceduri ide na potpisivanje predsedniku SAD-a kada efektivno stupa na snagu i postaje zakon.

Read More